ISUZU DMAX 4X2 MT | 1 cầu số sànISUZU DMAX 4X2 MT | 1 cầu số sàn
Giá bán: 589,000,000 đ
ISUZU NÂNG TẢIISUZU NÂNG TẢI
Giá bán: 367,000,000 đ
ISUZU 1,9 TẤN QKR55H 1T9 PSISUZU 1,9 TẤN QKR55H 1T9 PS
Giá bán: 437,000,000 đ
ISUZU 1,4 TẤN QKR55F 91PS 1T4ISUZU 1,4 TẤN QKR55F 91PS 1T4
Giá bán: 367,000,000 đ
ISUZU 15 TẤN NGẮN FVM34T | ISUZU 3 CHÂNISUZU 15 TẤN NGẮN FVM34T | ISUZU 3 CHÂN
Giá bán: 1,450,000,000 đ
ISUZU 9 TẤN DÀI FVR34Q 9T1 240PSISUZU 9 TẤN DÀI FVR34Q 9T1 240PS
Giá bán: 1,180,000,000 đ
ISUZU 9 TẤN SIÊU DÀI FVR34SISUZU 9 TẤN SIÊU DÀI FVR34S
Giá bán: 1,226,000,000 đ
ISUZU 6 TẤN FRR90N 190PS 6T2ISUZU 6 TẤN FRR90N 190PS 6T2
Giá bán: 821,000,000 đ
ISUZU 5 TẤN SIÊU DÀI NQR75M 5T5 150PSISUZU 5 TẤN SIÊU DÀI NQR75M 5T5 150PS
Giá bán: 707,000,000 đ
ISUZU 5 TẤN NGẮN | ISUZU NQR75L 150PSISUZU 5 TẤN NGẮN | ISUZU NQR75L 150PS
Giá bán: 689,000,000 đ
ISUZU 3,5 TẤN | ISUZU NPR85K 3T9 130PSISUZU 3,5 TẤN | ISUZU NPR85K 3T9 130PS
Giá bán: 589,000,000 đ
ISUZU 2,9 TẤN | ISUZU QKR55H 2T8 91PSISUZU 2,9 TẤN | ISUZU QKR55H 2T8 91PS
Giá bán: 437,000,000 đ
ISUZU 2.4 TẤN | ISUZU QKR55F 2T5 91PSISUZU 2.4 TẤN | ISUZU QKR55F 2T5 91PS
Giá bán: 367,000,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận